صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 106519
تعداد نوشته ها : 23
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
GraphistThem273
نماز شب شنبه: از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده: هر که در شب شنبه چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و سوره توحید هفت مرتبه، نوشته شود از برای او در ثواب هر رکعت، هفتصد حسنه؛ و عطا کند خدای تعالی به او شهرهایی در بهشت.
نماز روز شنبه: از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده که فرمود: هر که در شنبه، چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره کافرون سه مرتبه، و بعد از فارغ شدن، یک مرتبه آیه الکرسی را بخواند، بنویسد خدای عزوجل از برای او برای هر حرفی ثواب یک شهید.(جمال الاسبوع، ص46)
نماز شب یکشنبه: این نماز شش رکعت است. هر رکعتی بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید. کسی که این نماز را بخواند ثواب شاکرین و صابرین به او عطا می شود.
نماز روز یکشنبه: صبح که آفتاب بالا آمده باشد، دو رکعت نماز می خوانی. در رکعت اول بعد از حمد سه مرتبه سوره کوثر را می خوانی، و در رکعت دوم بعد از حمد سه مرتبه سوره توحید را. کسی که این نماز را بخواند آزاد می شود از آتش، و پاک می شود از نفاق، و ایمن می شود از عذاب. پس ذکر کرده اند ثوابهای زیادی برای خواننده این نماز.(همان، ص54)
نماز شب دوشنبه: نماز این شب، دو رکعت نقل شده است. در هر رکعت بعد از حمد آیه الکرسی و سوره توحید و سوره فلق و سوره ناس هر یک را یک مرتبه بخواند، و بعد از فارغ شدن از نماز ده مرتبه استغفار نماید؛ و نوشته شود از برای او ده حج و ده عمره خالص از طرف خدای عزوجل.
نماز روز دوشنبه: نماز این روز چهار رکعت نقل شده است، و در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی، و در رکعت دوم حمد یک مرتبه، و سوره توحید یک مرتبه، و در دو رکعت دیگر، رکعت اول بعد از حمد سوره فلق یک مرتبه، و رکعت دوم بعد از حمد سوره ناس یک مرتبه، و بعد از فارغ شدن از چهار رکعت ده مرتبه استغفار نماید.(همان، ص64)
نماز شب سه شنبه: نماز این شب دو رکعت نقل شده است. رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه سوره قدر و رکعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید.
نماز روز سه شنبه: نماز روز سه شنبه دو رکعت روایت شده است که در هر رکعت حمد یک مرتبه، و سوره "والتین" و سوره توحید و سوره فلق و سوره ناس هر کدام یک مرتبه.(همان، ص77)
نماز شب چهارشنبه: نماز شب چهارشنبه دو رکعت نقل شده است. در هر رکعت بعد از حمد آیه الکرسی و سوره قدر و سوره نصر را یک مرتبه، و سوره توحید را سه مرتبه. کسی که این نماز را بخواند خدای تعالی گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.
نماز روز چهارشنبه: نماز این روز دو رکعت است. در هر رکعتی بعد از حمد سوره "زلزلت" یک مرتبه، و سوره توحید سه مرتبه. کسی که این نماز را بخواند خدا رفع کند از او تاریکی قبر را تا روز قیامت. پس ذکر شده است ثواب زیاد برای خواننده این نماز.(همان، ص89)
نماز شب پنج شنبه: نماز این شب شش رکعت است. در هر رکعت بعد از سوره حمد، آیه الکرسی و سوره کافرون هر کدام یک مرتبه، و سوره توحید را سه مرتبه، و بعد از تمام شدن سه مرتبه آیه الکرسی را بخواند. هر که این نماز را بخواند اگر نزد خدا شقاوت داشته باشد خدا ملکی را می فرستد که شقاوتش را پاک کند و جای او سعادت بنویسد.
نماز روز پنج شنبه: نماز این روز دو رکعت است. در هر رکعت حمد یک مرتبه، و سوره نصر و سوره کوثر هر کدام پنج مرتبه، و بعد از عصر چهل مرتبه سوره توحید را بخواند، و چهل مرتبه استغفار نماید. کسی که این نماز را بخواند عطا شود به او حسنات، به عدد هر آن چه در بهشت و در جهنم است.(همان، ص98)
نماز شب جمعه: نماز شب جمعه از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده است: کسی که دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید هفتاد مرتبه و بعد از نماز هفتاد مرتبه "استغفرُ الله" بگوید. قسم به آن کسی که مرا به حق مبعوث کرده، کسی که این عمل را انجام دهد و استغفار کند برای تمام امت من، خداوند دعای او را مستجاب کند و تمام امت را وارد بهشت کند.
نماز روز جمعه: از امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ منقول است هر که در این روز هشت رکعت نماز به جا آورد، هنگامی که آفتاب کمی بلند شده باشد، خدای تعالی بلند نماید برای او هزار درجه در بهشت.
نماز روز جمعه از امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ چهار رکعت است. در هر رکعت حمد و آیه الکرسی پانزده مرتبه، و چون از نماز فارغ شدی هفتاد مرتبه "استغفر الله"، و پنجاه مرتبه "لا حول ولا قوّة الا بالله" بگوید.(همان، ص117)
در هر نامه یک سؤال مطرح کنید.
با آرزوی توفیق.
موسسه ذکر ـ قم.
باستانی.
دسته ها :
چهارشنبه هجدهم 6 1388 11:25 صبح
X